ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 18:00 - 8:30

مشتریان گرامی می توانید بعد از ساعت کاری با موبایل 8358079-0912 در تماس باشید

جداول قیمت گذاری

[pricingtable title=”رایگان” price=”0 تومان” time=”/ماه” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”برنزی” price=”29 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”نقره ای” price=”59 هزار تومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”20%” featured=”yes”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”طلایی” price=”99 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”20%”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”پلاتونیم” price=”199 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”20%”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable]

[pricingtable title=”پایه” price=”29 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”25%” style=”dark”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”نقره ای” price=”59 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”25%” featured=”yes” style=”dark”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”طلایی” price=”99 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”25%” style=”dark”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”پلاتونیوم” price=”199 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”25%” style=”dark”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable]

[pricingtable title=”پایه” price=”29 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”33.33%”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”نقره ای ” price=”59 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”33.33%” featured=”yes”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable][pricingtable title=”طلایی” price=”99 هزارتومان” time=”/ماهانه” btntext=”سفارش دهید” btnlink=”#” width=”33.33%”]

 • چهار هسته پردازنده
 • ۱۰GB هارد دیسک
 • ۸GB رم
 • بخش مدیریت
 • ایمیل نامحدود
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

[/pricingtable]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *